Версія для друку
Середа, 23 жовтня 2019 12:24

Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року №785 затверджений Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

Цей Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості  самостійного   санаторно-курортного лікування,  передбачених Законами України  "Про  статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  "Про  жертви нацистських переслідувань"  та  "Про основні   засади соціального захисту ветеранів праці  та  інших  громадян  похилого віку в Україні".

Грошова  компенсація  виплачується  особам з інвалідністю внаслідок  війни  та особам з інвалідністю,  зазначеним у статті  6-2 Закону  України  "Про  жертви нацистських переслідувань",  за місцем їх обліку один раз на два роки з дня звернення із заявою  про  виділення  путівки або  виплату  грошової  компенсації  за  бажанням,  якщо  ці особи протягом двох років не одержували безоплатних  санаторно-курортних путівок,   незалежно   від   наявності   медичного   висновку  про необхідність   санаторно-курортного   лікування    або    медичних протипоказань.

     Грошова компенсація виплачується у таких розмірах:

     особам з інвалідністю I  і  II  групи  - 100 відсотків середньої вартості путівки;

     особам з інвалідністю III  групи  -  75  відсотків   середньої   вартості путівки.

      Підставою   для   виплати   грошової  компенсації  є  такі документи:

     - заява про виплату грошової компенсації;

     - посвідчення особи,  що підтверджує її статус;

     - облікові дані про одержання путівок та грошової компенсації.

Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та    компенсації   вартості   самостійного   санаторно-курортного лікування обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї   гривні)  розміру  одного  прожиткового  мінімуму,  щороку встановленого  законом  на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

     У 2019 році середня вартість санаторно-курортної путівки становить 524 грн..

Зазначена виплати здійснюється для наступної категорії осіб у розмірах:

- грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок  війни І і ІІ групи – 524 грн., ІІІ групи – 393 грн. 

Грошова компенсація виплачується  особам  через  два  роки після звернення із  заявою  про  виділення  путівки  або виплату грошової  компенсації,  якщо  вони  протягом  цього   періоду   не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.

        Компенсація  вартості  самостійного  санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій,  учасникам війни, особам, на яких поширюється  чинність  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, зазначеним у статтях 6-1, 6-3  і 6-4  Закону  України  "Про  жертви нацистських переслідувань",  та  ветеранам  праці  виплачується  за  їх  бажанням  у  розмірі  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не  більше  ніж  середня  вартість  санаторно-курортної  путівки.

Особам,  які  перебувають на повному державному утриманні, грошова   компенсація   та   компенсація   вартості   самостійного санаторно-курортного лікування виплачуються згідно з цим Порядком.

     У разі смерті особи,  яка мала право на  грошову  компенсацію або   компенсацію   вартості   самостійного   санаторно-курортного лікування, не одержана нею сума не виплачується.

Порядок виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю з дитинства та загального захворювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року №150 затверджений Порядок виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Цей Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю, та її розміри.

Виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування проводиться на підставі медичних рекомендацій за місцем перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

         Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування є такі документи:

 - заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;

 - медична довідка за формою 070-О щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

 - документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);

- посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує його статус.

 Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах:

 Особам з інвалідністю I і II групи - 75 відсотків, III групи - 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї   гривні)  розміру  одного  прожиткового  мінімуму,  щороку встановленого  законом  на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Зазначена виплата здійснюється для наступної категорії осіб у розмірах:

- грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю з дитинства та загального захворювання І і ІІ групи – 393 грн., ІІІ групи – 262  грн.

Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування особі з інвалідністю, яка працює (навчається), виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про те, що вона протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Особі з інвалідністю, яка перебуває на повному державному утриманні, грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування виплачується згідно з цим Порядком.

Грошова компенсація за путівку виплачується особі з інвалідністю, якщо вона протягом попередніх трьох календарних років не одержувала безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли особа з інвалідністю звернулася за нею).

          Після виплати особі з інвалідністю зазначеної грошової компенсації період повторного перебування її на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням обчислюється з дня подання нею необхідних документів.

У разі смерті особи з інвалідністю, яка має право на таку компенсацію, не одержана нею сума не виплачується.

Грошова компенсація за самостійне лікування особи з інвалідністю виплачується один раз на три календарних роки, якщо особа з інвалідністю не одержувала безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу, у  розмірі  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не  більше  ніж  середня  вартість  санаторно-курортної  путівки.

Зазначені види компенсації призначаються і виплачуються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.

Переглядів 378