Версія для друку

Бюджет

Виконання бюджету Любомльського району

станом на 01 березня 2015 року

РОЗШИРЕНІ ДАНІ

 

 

 

Загальний фонд

 

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

 

1

2

3

5

6

 

1. ДОХОДИ :

         

Податкові надходження:

10000000

23988587,00

5081865,45

21,2

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

14451200,00

2214801,88

15,3

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

14400000,00

2185847,88

15,2

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

12957400,00

1900227,86

14,7

 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

1277600,00

205390,84

16,1

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

45000,00

1675,88

3,7

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

120000,00

73206,64

61,0

 

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

11010900

0,00

5346,66

#ДЕЛ/0!

 

Податок на прибуток підприємств

11020000

51200,00

28954,00

56,6

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

51200,00

28954,00

56,6

 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

389099,00

195800,98

50,3

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

389099,00

195429,45

50,2

 

Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення

13020000

0,00

371,53

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

2729020,00

1125168,85

41,2

 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

2729020,00

1125168,85

41,2

 

Місцеві податки

18000000

6377399,00

1530861,78

24,0

 

Податок на майно

18010000

3397499,00

703863,37

20,7

 

Туристичний збір

18030000

4000,00

1934,00

48,4

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

0,00

18371,80

   

Єдиний податок  

18050000

2975900,00

806692,61

27,1

 

Інші податки та збори

19000000

41869,00

15231,96

36,4

 

Екологічний податок 

19010000

41869,00

15231,96

36,4

 

Неподаткові надходження

20000000

122578,00

4260472,64

3475,7

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

6840,00

2248,00

32,9

 

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

21010000

1000,00

2197,00

219,7

 

Інші надходження

21080000

5840,00

51,00

0,9

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

22000000

111646,00

60736,38

54,4

 

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

41301,26

 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

22080000

86900,00

15837,75

18,2

 

Державне мито

22090000

24746,00

3597,37

14,5

 

Інші неподаткові надходження

24000000

4092,00

4197488,26

102577,9

 

Інші надходження

24060000

4092,00

4197488,26

102577,9

 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

0,00

126,00

#ДЕЛ/0!

 

Надходження від продажу основного капіталу

31000000

0,00

126,00

#ДЕЛ/0!

 

Разом доходів загального фонду

 

24111165,00

9342464,09

38,7

 

Офіційні трансферти

40000000

178193193,00

27504440,84

15,4

 

Від органів державного управління

41000000

178193193,00

27504440,84

15,4

 

Дотації

41020000

12305700,00

2051000,00

16,7

 

Базова дотація

41020100

12305700,00

2051000,00

16,7

 

Субвенції

41030000

165887493,00

25453440,84

15,3

 
 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

41030600

63427400,00

9909904,05

15,6

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення та послуг зв’язку

41030800

875600,00

8604,66

1,0

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку)

41030900

494400,00

22301,14

4,5

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату скрапленого газу, твердого та рідкого, пічного побутового палива, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів

41031000

3364513,00

74113,30

2,2

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

41033700

26980,00

0,00

0,0

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

64196400,00

9886600,00

15,4

 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

33025900,00

5504400,00

16,7

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

41035800

476300,00

47517,69

10,0

 

Всього доходів загального фонду

90010200

202304358,00

36846904,93

18,2

 

Інші субвенції

41035000

3170059,00

1778129,84

56,1

 

Разом доходів загального фонду

90010300

205474417,00

38625034,77

18,8

 

Спеціальний фонд

 

 

 

   

Місцеві податки

18000000

0,00

1461,00

#ДЕЛ/0!

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

0,00

1461,00

#ДЕЛ/0!

 

Інші податки та збори

20000000

0,00

2381,52

#ДЕЛ/0!

 

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва

21110000

0,00

211,29

#ДЕЛ/0!

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарськоє та іншоє діяльності

24062100

0,00

2170,23

#ДЕЛ/0!

 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

2662668,00

382288,79

14,4

 

Доходи від операцій з капіталом

30000000

340000,00

245296,41

72,1

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

33000000

340000,00

245296,41

72,1

 

Цільові фонди

50000000

17500,00

2546,30

14,6

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

50110000

17500,00

2546,30

14,6

 

Всього доходів спеціального фонду

 

3020168,00

633974,02

21,0

 

Разом доходи спеціального фонду

 

3020168,00

633974,02

21,0

 

Всього доходів загального і спеціального фондів

 

208494585,00

39259008,79

18,8

 

2.ВИДАТКИ:

 

 

 

 

 

2.1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

     

 

 

Державне управління

O10000

6020285,00

1234814,46

20,5

 

Органи місцевого самоврядування

O10116

6020285,00

1234814,46

20,5

 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

O60000

334000,00

67355,23

20,2

 

Професійна пожежна охорона

O60702

334000,00

67355,23

20,2

 

Інші правоохоронні заходи і заклади

61007

       

Освіта

O70000

80053793,00

11725606,15

14,6

 

Охорона здоров’я

O80000

33052880,00

5065132,24

15,3

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

O90000

71351129,00

10627401,71

14,9

 

Пільги ветеранам війни і праці

O90200

3587373,00

60939,77

1,7

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

O90302

452000,00

74052,18

16,4

 

Допомога по догляду за дитиною до 3 років незастрахованим матерям

O90303

283900,00

63804,06

22,5

 

Одноразова допомога при народженні дитини

O90304

30265190,00

4625331,66

15,3

 

Допомога на дітей які перебувають під опікою чи піклуванням

O90305

1175800,00

172347,93

14,7

 

Допомога одиноким матерям

O90306

2073200,00

341404,35

16,5

 

Допомога по догляду за дитиною працюючим матерям

O90307

1041700,00

157846,59

15,2

 

Допомога при усиновленні дитини

О90308

43810,00

26610,00

60,7

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям

O90401

15872800,00

2458754,27

15,5

 

Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг

O90405

19400,00

1494,62

7,7

 

Субсидія населенню для відшкодування втрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

О90406

888240,00

33887,76

3,8

 

Інші видатки на соціальний захист населення

O90412

210600,00

133650,00

63,5

 

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

O90413

852700,00

157713,69

18,5

 

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 

O90414

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

 

Витрати на поховання учасників бойових дій

O90417

21400,00

1176,00

5,5

 

Інші програми соціального захисту дітей

O90802

81471,00

0,00

0,0

 

Утримання центрів соціальних служб для молоді

O91101

198245,00

28107,04

14,2

 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

O91102

   

#ДЕЛ/0!

 

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді

O91103

5000,00

0,00

0,0

 

Iншi видатки

O91106

3000,00

0,00

0,0

 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

O91108

146700,00

0,00

0,0

 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

O91204

2718200,00

445237,46

16,4

 

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

O91205

10000,00

8526,31

85,3

 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

O91209

15000,00

4310,70

28,7

 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

O91300

11366300,00

1832039,32

16,1

 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

O91303

18800,00

0,00

0,0

 

Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп

O91304

300,00

168,00

56,0

 

Житлово-комунальне господарство

100000

828577,00

118611,11

14,3

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

808577,00

118611,11

14,7

 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства , установи та організації житлово-комунального господарства

100302

20000,00

0,00

0,0

 

Культура i мистецтво

110000

6592080,00

992670,99

15,1

 

Бібліотеки

110201

2031905,00

305536,36

15,0

 

Музеї

110202

199890,00

30412,43

15,2

 

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади

110204

3006210,00

440853,15

14,7

 

Школи естетичного виховання дiтей

110205

1180640,00

191575,09

16,2

 

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

110502

173435,00

24293,96

14,0

 

Засоби масової iнформацiї

120000

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

 

Періодичні видання (газети і журнали)

120201

   

#ДЕЛ/0!

 

Фiзична культура i спорт

130000

972485,00

161652,87

16,6

 

Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань

130102

36000,00

2762,64

7,7

 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

130107

657515,00

118181,22

18,0

 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громад

130203

197270,00

27807,22

14,1

 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій

130204

81700,00

12901,79

15,8

 

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

160000

68000,00

0,00

0,0

 

Транспорт, шляхове господарство

170000

1194000,00

61355,79

5,1

 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

210000

30000,00

10836,72

36,1

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

210107

30000,00

10836,72

36,1

 

Цільові фонди

24000

58000,00

0,00

0,0

 

Утилізація відходів

240602

25000,00

0,00

0,0

 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

240604

33000,00

0,00

0,0

 

Видатки, не вiднесенi до основних груп

250000

113500,00

0,00

0,0

 

Резервний фонд

250102

113500,00

0,00

0,0

 

Разом видатків

 

200668729,00

30065437,27

15,0

 

Кошти що передаються до інших бюджетів

250300

2838856,00

1681828,04

59,2

 

Інші субвенції

250380

2781797,00

1674127,00

60,2

 

Інші видатки

250404

57059,00

7701,04

   

Всього видатків загального фонду

 

203507585,00

31747265,31

15,6

 

Спеціальний фонд

 

       

Державне управління

O10000

112010,95

1687,00

1,5

 

Освіта

O70000

1448030,00

144364,76

10,0

 

Охорона здоров’я

O80000

682140,00

206873,78

30,3

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

O90000

199525,00

27225,15

13,6

 

Житлово-комунальне господарство

100000

210000,00

9208,34

4,4

 

Культура i мистецтво

110000

232961,00

33916,10

14,6

 

Будiвництво

150000

953292,00

 

0,0

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

170000

1730000,00

0,00

0,0

 

Видатки на фінансування робіт, пов"язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг загального користування

170703

1730000,00

 

0,0

 

Інші послуги пов"язані з економічною діяльнчстю

180000

40000,00

3300,00

8,3

 

Цiльовi фонди

240000

22114,00

9365,46

42,4

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

240900

22114,00

9365,46

42,4

 

Разом видатків спеціального фонду

 

5630072,95

435940,59

7,7

 

 

         

Всього видатків

 

209137657,95

32183205,90

15,4

 

КРЕДИТУВАННЯ

         

Загальний фонд

         

Надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам

250911

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

 

Разом загального фонду

 

0,00

0,00

 

 

Спеціальний фонд

         

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла

250908

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

 

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

250909

0,00

-131,64

#ДЕЛ/0!

 

Надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам

250911

29694,00

0,00

0,0

 

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

250912

-29694,00

-7568,00

25,5

 

Разом спеціального фонду

 

0,00

-7699,64

 

 

Фінансування бюджету

     

 

 

Інше внутрішнє фінансування

203000

0,00

0,00

 

 

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

203400

0,00

0,00

 

 

Одержано

203410

0,00

0,00

 

 

Повернено

203420

0,00

0,00

 

 

Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів

206100

 

0,00

 

 

Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

 

0,00

 

 

Інші розрахунки

208340

 

-4215590,54

 

 

На початок періоду

602100

13594787,91

19253493,77

 

 

На кінець періоду

602200

4401080,17

22121405,76

 

 

 

Начальник управління                                                                               О.В.Самойліч

Переглядів 3333 Останнє редагування П'ятниця, 13 березня 2015 14:39

Схожі матеріали